Tracking and timing


Tracking/Splittiming

Info Tracking

Rek-GPS lämmnas i infodisken efter avslutad rek.

Timingdata